Да учимо пуним плућима

Загађеност ваздуха, као један од највећих еколошких ризика, има директан утицај на здравље деце. Доказано је да капацитет плућа деце која живе у срединама у којима је ваздух загађен може да буде смањен за 20%, а одрасле особе које су биле изложене хроничном загађењу ваздуха када су били деца често имају респираторне проблеме касније у животу. Загађење ваздуха може погоршати основне здравствене проблеме и онемогућити децу да иду у школу. Такође утиче на когнитивни развој деце. Често су деца и заједнице које су и иначе у неповољном положају у највећем ризику, што доприноси продубљивању неједнакости.

Зато је важно је да будемо информисани о квалитету ваздуха у нашој околини и да заједно радимо на његовом побољшању. Ниво загађености ваздуха из околине 45 школа у 15 градова и општина у Србији које припадају сливовима река Дрине и Западне Мораве можете пратити на овој интернет страници. На основу приказаних података можете испланирати ваше активности и сазнати више о томе какав је ваздух који вас окружује. Више о начину мерења и главним загађивачима, сазнајте овде.

На падајућем менију или на интерактивној мапи изаберите једну од општина и школа у којима се врше мерења и погледате резултате мерења.

На мапи су приказане локације школа на којима су инсталирани уређаји за мерење квалитета ваздуха. Мапа приказује петнаест локалних самоуправа које припадају сливу реке Дрине и сливу реке Западне Мораве.

Мерења и подаци приказни на овој интернет страници добијају се посредством малих уређаја за мерење квалитета ваздуха израђених на бази сета сензора ниске вредности и поузданости. Њихова употреба није акредитована нити регулисана националним прописима. Због своје ограничене прецизности могу послужити само у сврху оријентационих мерења. Подаци добијени са ових уређаја не могу бити коришћени за потребе званичних статистика о квалитету ваздуха нити за потребе израде државних докумената.

Пројекат "Школе за бољи квалитет ваздуха" завршио се 15. јула 2023.

© Интернет друштво Србије | 2024