Честа питања

Шта је приказано на мапи?

На мапи су приказане локације школа на којима су инсталирани уређаји за мерење квалитета ваздуха. Мапа приказује петнаест локалних самоуправа које припадају сливу реке Дрине и сливу реке Западне Мораве.

Шта уређаји мере?

Уређаји мере квалитет спољашњег ваздуха. Категорије које се мере су концентрација PM1, PM2,5, PM10 честица у микрограмима у једном кубном метру ваздуха.

Шта cу PM1, PM2,5 и PM10?

Свуда око нас у ваздуху су присутне честице (енгл. particulate matter – PM) које представљају сложену мешавину састављену од различитих хемијских материја, насталу или природним путем или људским активностима. Честице пречника до 10 микрона (микрон је милионити део метра) могу се удахнути у плућа и изазвати штетне ефекте по здравље. Због тога је јако важно мерити и пратити њихову количину, нарочито у средини где проводимо пуно времена. Осим директног утицаја на здравље, честице могу имати утицај и на климу јер су неке таквог састава да могу да абсорбују сунчеву светлост. Тако мале честице лебде и могу дуго времена остати у ваздуху. Зато се за њих често користи термин – суспендоване честице. На пример, честица величине једног микрона у једној минути падне отприлике неколико милиметара. Честице су у ваздуху присутне у једном или у више комбинованих агрегатних стања – у виду малих капљица течности, сувих чврстих честица и чврстих делића прекривених течношћу. Осим тога, разликују се и по величини, облику и хемијском саставу. По хемијском саставу могу садржати неорганске јоне, метална једињења, елементарни угљеник, органска једињења и једињења из земљине коре. Честице пречника до 10 микрона (PM10) се даље разврставају по величини. Грубим честицама називамо оне чији је пречник већи од 2,5 а мањи од 10 микрона. Финим честицама називамо оне честице чији је пречник 2,5 микрона или мање (скраћена ознака PM2,5). Честице чији је пречник мањи од 1 микрона називамо ултрафиним честицама (скраћена ознака PM1). Ове честице настају из процеса сагоревања, емисијом гасова који настају услед грејања на фосилна горива, услед сагоревања горива у аутомобилима, разних других сагоревања која настају у процесу индустријске производње, спаљивања смећа и слично.

Шта је РС индекс?

Постоје више врста индекса квалитета ваздуха, на пример РС индекс или индекс Републике Србије, или AQI тј индекс квалитета ваздуха из Сједињених Америчких Држава.

Сви индекси квалитета ваздуха указују на количину концентрације неког од неколико загађивача по једном метру кубном ваздуха, једног од неколико главних загађивача, гасова или аеро цестица.

Индекси се разликују по томе ста су прекорацења или по алгортмима који се користе да би се изразио квалитет ваздуха.
За РС индекс постоје различите дозвољене гранцице за неке од загађивача као што су секундарне PM2.5 и PM10 честице или гасови азот и сумпор диоксид
За неке од њих у РС индексу прекорачења по сатним а за неке по 24 часовним временским оквирима.

Шта је ЕЕУ индекс?

ЕЕУ индекс се разликује од РС индекса у вези граница прекорачења. Влада Републике Србије објавила да ће током 2023 године изједначити свој индекс мерења са европским ЕЕУ индекс мерењем.

Ево линка ка ЕЕУ индексу на страници Српске агенције за заштиту животне средине:

Српска агенција за заштиту животне средине

Да ли су уређаји за мерење загађења ваздуха довољно прецизни?

Мерења и подаци приказни на овој интернет страници добијају се посредством малих уређаја за мерење квалитета ваздуха израђених на бази сета сензора ниске вредности и поузданости. Њихова употреба није акредитована нити регулисана националним прописима. Због своје ограничене прецизности могу послужити само у сврху оријентационих мерења. Подаци добијени са ових уређаја не могу бити коришћени за потребе званичних статистика о квалитету ваздуха нити за потребе израде државних докумената.

Ко је осмислио уређај?

Уређај са сензорима за мерење нивоа загађења ваздуха су осмисли чланови и техничка заједница Интернет друштва Србије уз подршку УНИЦЕФ-а у Србији. Интернет друштвo Србије je невладина организација која се бави применом нових технологија за добробит друштва.

Како саставити уређај?

Појединци који желе сами да саставе уређај могу наћи упутство на github страници.

© Интернет друштво Србије | 2024