О пројекту

Локалне самоуправе могу значајно да утичу на квалитет живота деце у својим општинама стварањем бољих услова за свако дете. Загађење ваздуха негативно утиче на развој, добробит и опстанак деце, што су све основна права деце према Конвенцији о правима детета.

Деца, адолесценти и млади у Србији су прилично свесни озбиљности ситиуације. Aнализе примене Конвенције о правима детета у Републици Србији показале су је да је потребно да сe више укључе у процесе креирања политика, у њихову примену и надгледање на нивоу целе земље и на нивоу својих локалних самоуправа, јер су још увек у великој мери искључени из процеса управљања и на локалном и на националном нивоу.

Потребно је да учинимо много више како бисмо омогућили да се глас деце и младих чује и да осигурамо да се њихово мишљење уважи и да се по њему поступа. Ово посебно важи за најугроженије групе деце – оне девојчице и дечаке који се суочавају са разним ускраћивањима и са искљученошћу из друштвених токова (као што су адолесценти из мањинских гупа, деца и адолесценти са сметњама у развоју и/или инвалидитетом и хроничним болестима, као и деца мигранти и избеглице). Зa њих учешће у управљању и одлучивању може бити начин да поврате своје достојанство, али то може бити и начин за креирање инклузивног локалног развоја.

Да би се подстакле промене на боље у овој области, уз подршку Владе Краљевине Норвешке, УНИЦЕФ у Србији је покренуо пројекат „Школе за бољи квалитет ваздуха: Надгледање квалитета ваздуха од стране грађана, СТЕМ образовање и активизам младих у Србији.” Овај пројекат има за циљ да доприносе подизању свести о квалитету ваздуха и о штетним ефектима загађења ваздуха на здравље и благостање школске деце, родитеља и наставника, инсталирањем сензора за мерење квалитета ваздуха у школама. Подаци о квалитету ваздуха директно могу помоћи наставницима да одлучују о дневним школским и ваншколским активностима на основу нивоа загађења. Ови подаци такође ће повећати свест и знање деце и младих на тему квалитета ваздуха, што ће их оснажити да остварују позитивне промене понашања у својим заједницама и да утичу на дугорочне политике. Пројекат такође има за циљ промовисање културе иновација и употребе података, Министарству просвете, науке и технолошког развоја и представницима власти да уз помоћ једноставних средстава раде на подизању свести и развијању вештина у вези са утицајем загађења ваздуха на децу и младе.

Визија програма је да до 2023. године деца, адолесценти и њихови родитељи у најмање 15 општина у Србији буду свеснији статуса загађења ваздуха у својим локалним самоуправама и да подстицајно окружење у коме се утиче на промене на основу доказа и укључивања младих у локалне политике, буџете и програме, дајући приоритет најбољем интересу деце, буде створено у најмање 3 општине.

© Интернет друштво Србије | 2024